Creative 5.1 VX (SB1070): 586 .
: 4

.XML
   
.XML PCI
   
.XML 5.1CH
   
.XML 24
   
() .XML 96
   
EAX .XML v. 2
   
ASIO .XML
   
.XML 1