SAITEK PS1000 Dual Analog GamePad [PP33]
...

SAITEK PS1000 Dual Analog GamePad [PP33]: 931 .
: 2

   
USB
   
, PS3, PS2
   
Windows Vista
   
- 2
   
D-pad
   
13